Strona główna » Elektrowstrząsy » Thymatron System IV
Thymatron® System IV – kompletne narzędzie do zabiegów elektrowstrząsowych


Monitor głębokości anestezji

Thymatron® System IV jest pierwszym aparatem EW w historii wyposażonym w monitor głębokości anestezji. Niedostępność Brevitalu© (methohexital) zmusiła lekarzy do przejścia na inne mniej znane anestetyki, w tym głównie propofol, którego dwufazowe działanie i właściwości skracające napad wymagają specjalnej uwagi przy jego użyciu.

Funkcja monitorowania głębokości anestezji zapewnia możliwość wyświetlania na panelu przednim aparatu trzech wybranych parametrów ilustrujących głębokość anestezji oraz Index Bispektralny© (BIS©): 95% Spektralnej Częstotliwości Krańcowej (SEF-95), względną moc Delta (% Delta) i Częstotliwość Środkową (MF). Pomimo, że funkcja monitorowania tych parametrów jest obecnie dostępna jedynie w zaawansowanych monitorach operacyjnych, których koszt waha się w granicach 30 000 zł – 60 000 zł, jest ona teraz dostępna w systemie Thymatron® IV bez dodatkowych opłat. Możliwe będzie również dodanie tej funkcji do starszych systemów Thymatron® nie wyposażonych w nią.


Poszerzony niski zakres impulsu –stymulacja ultrakrótkimi impulsami

Szerokość impulsu i częstotliwość ustawione na wartość ultrakrótką 0.3 ms i 20 Hz pozwalają dostarczać zabiegową dawkę energii za pomocą serii impulsów trwającej do 8 sekund w celu podwyższenia skuteczności zabiegu, zgodnie z ostatnimi badaniami, które wykazały większą efektywność impulsów zabiegowych o krótkiej szerokości, niskiej częstotliwości i wydłużonym trwaniu (Isenberg i in., 1996; Chanpattana, 2001).


Indeks Postictal Suppression

Opatentowany Indeks Postictal Suppression informuje o stopniu spłaszczenia wykresów (wartości) EEG natychmiast po napadzie, który został uznany za efektywny terapeutycznie (Nobler i in., 1993; Krystal & Weiner, 1994; Krystal i in., 1995; Krystal, 1998; Suppes i in., 1996; Petrides i in., 2000; Perera i in., 2002).


Najwyższej klasy monitorowanie, drukarka

Moduł monitorujący pozwala monitorować EEG1, EEG2, EKG i EMG (lub alternatywnie 4 kanały EEG), plus 2 kalkulowane kanały: cyfrowe monitorowanie pulsu oraz wskaźnik głębokości anestezji, przy równoczesnym wydruku tych parametrów dla celów dokumentacji.


Ulepszone pokrętło wyboru Flexdial© na panelu przednim

Pozwala na wybieranie i ustawianie wszystkich tradycyjnych funkcji systemu Thymatron® plus kilku istotnych, nowych parametrów w tym ultrakrótkich impulsów 0.25 ms i programów, które automatycznie dobierają najbardziej efektywną kombinację parametrów impulsu dla każdej wybranej dawki terapeutycznej.


Poszerzony kompleksowy raport po zakończeniu badania

Raport może teraz zawierać poza tradycyjnymi parametrami znanymi z systemów Thymatron® DGx, wybrane przez użytkownika nowe parametry, które są unikalną cechą systemu Thymatron® IV (U.S. pat. #5,871,517):

PARAMETRY KOHERENCJI EEG w tym maksymalna ciągła koherencja i czas do maksymalnej koherencji, interhemisferyczna wzajemna korelacja odzwierciedlająca jakość napadu i działanie kliniczne (Roemer i in., 1990-91; Krystal & Weiner, 1994; Krystal i in., 1995; Krystal, 1998; Perera i in., 2002).

PARAMETRY AMPLITUDY EEG w tym maksymalna ciągła moc EEG i czas do maksymalnej mocy z osobnymi wartościami dla wczesnej, pośredniej i końcowej fazy napadu, uznane przez naukowców uniwersytetów Columbia i Duke University za ważne wskaźniki jakości napadu oraz jego efektywności (Nobler i in., 1993, 2000; Krystal & Weiner, 1994; Krystal i in., 1995; Suppes i in., 1996; Krystal, 1999; Perera i in., 2002).

PARAMETRY PULSU w tym maksymalna wartość pulsu, kluczowa wartość informująca o długości i jakości napadu mózgowego (Larson, Swartz, & Abrams, 1984; Swartz, 1993; 1996) która odzwierciedla wegetatywną (z pnia mózgu) reakcję na EW. Wartość ta jest uzupełniana przez ciągłe, cyfrowe monitorowanie pulsu pacjenta dla celów bezpieczeństwa oraz uśrednienia odczytu parametrów napadu, przy równoczesnym wydruku rezultatów na papierze z częstotliwością pobierania uśrednionych danych monitorowanych równą 1 s.


Wewnętrzny, 32-bitowy komputer o dużej mocy obliczeniowej

Wewnętrzny komputer stosowany jest do analizy spektrum mocy (FFT) i umożliwia obliczanie oraz przechowywanie do 10 minut cyfrowego zapisu EEG, który można następnie przesłać przez seryjne złącze na tylnym panelu do zewnętrznego komputera (standard IBM PC) w celu dalszej kompleksowej analizy EEG.


Funkcjonalność cyfrowego monitora EEG

System Thymatron® IV wyposażony jest we wszystkie funkcje charakterystyczne dla skomplikowanych 4-kanałowych aparatów dedykowanych do monitorowania EEG z programami analizy częstotliwości, koherencji, asymetrii oraz spektrum mocy. Pozwala to zapisywać i analizować EEG u pacjentów poddawanych zabiegom EW pomiędzy zabiegami w celu pomiaru wywołanego przez EW frontalnego zwolnienia EEG i innych objawów uznawanych za odzwierciedlające skutek i efektywność zabiegu (Fink & Kahn, 1957; Roemer i in., 1990-91; Sackeim i in., 1996).

Każdy zabieg EW jest przechowywany w pamięci aparatu dzięki czemu w przypadku gdy podczas zabiegu skończy się papier w drukarce, wystarczy po jego zakończeniu włożyć nową ryzę papieru i wcisnąć przycisk wydruku w celu uzyskania kompletnego wydruku.


Opatentowany, niezależny obwód bezpieczeństwa i alarmu

Zapobiega podaniu pacjentowi nadmiernej dawki prądu, bez względu na nastawienia i pracę pozostałych obwodów aparatu.


Rejestracja napadu motorycznego odczytami rzeczywistych wartości EMG

W przeciwieństwie do prostych wykrywaczy ruchu, funkcja EMG systemu Thymatron® IV może mierzyć napadową aktywność mięśni niewidoczną gołym okiem, która zwykle trwa znacznie dłużej niż widoczne ruchy (Couture i in., 1988).


Prosta regulacja dawki zabiegowej zgodnie z wiekiem pacjenta

Ustawienie parametrów systemu Thymatron® IV zgodnie z wiekiem pacjenta umożliwia łatwy dobór wartości impulsu zabiegowego, mieszczących się w zalecanym, optymalnym zakresie dla jednostronnych, dwustronnych skroniowych oraz dwustronnych frontalnych zabiegów EW (Beale i in., 1994; Petrides & Fink, 1996).

Możliwość łatwej rozbudowy i aktualizacji systemu

Oprogramowanie systemu Thymatron® IV jest przechowywane na wymiennych układach scalonych dzięki czemu przyszłe aktualizacje oraz dodawanie nowych funkcji mogą być przeprowadzane w prosty sposób przez wymianę tych układów.


Indeks energii napadu

Nowy, udoskonalony indeks średniej energii napadu mierzy rozmiar napadu – jego intensywność, która nie ma odzwierciedlenia w jego długości (Nobler I in., 1993, 2000; Krystal & Weiner, 1994; Krystal i in., 1995; Suppes i in., 1996; Krystal, 1999; Perera i in., 2002).


Wydruk parametru długości trwania napadu na podstawie EEG, EMG i EKG

System Thymatron® IV mierzy EEG, EMG oraz EKG i automatycznie drukuje kalkulowaną z tych wartości precyzyjną i pewną wartość długości napadu (Larson, Swartz i Abrams, 1984; Swartz i in., 1994; Krystal i in., 1995).


Opatentowane dźwiękowe EEG©

Nawet gdy zabraknie papieru w drukarce, EEG wciąż jest monitorowane dzięki funkcji dźwiękowego EEG, która ściśle koreluje z wizualnym zapisem EEG i umożliwia lekarzowi utrzymanie ciągłej kontroli nad przebiegiem napadu EEG, bez konieczności patrzenia na zapis wizualnego EEG (Schwartz & Abrams, 1996).


Alarm przedłużonego napadu

Ponieważ zbyt długie napady wywołują więcej kognitywnych efektów ubocznych, lekarze często przerywają napady, których długość przekracza 120 do 180 sekund w zapisie EEG (Abrams, 2002). Aby poinformować lekarza, że punkt optymalnej długości napadu został przekroczony, system Thymatron® IV emituje przerywany dźwięk, kiedy ustawiony wcześniej przez użytkownika czas napadu od momentu wyzwolenia impulsu zabiegowego upłynie a monitorowanie nie zostało przerwane.


Szybkie miareczkowanie impulsu

Miareczkowanie impulsu jest ułatwione dzięki prostej procedurze limitowania (McCall i in., 1993; Rasmussen i in., 1994).