Strona główna » Elektrowstrząsy » Krótki kurs terapii EWKrótki kurs terapii EW


Wydruk raportu pozabiegowego z systemu Thymatron®

Powyższy przykładowy wydruk raportu z zabiegu EW przeprowadzonego systemem Thymatron® IV pokazuje, że lekarz ustawił % energii zgodnie z wiekiem pacjenta, który wynosił 45 lat, uzyskując tym samym dawkę zabiegową o wartości 308 mC. Program optymalnej częstotliwości dawki dobrał wartość szerokości impulsu na poziomie ¼ ms, częstotliwość 70 Hz oraz czas podawania dawki 7.2 s. Przed podaniem impulsu impedancja utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 1440 Ohm by następnie spaść do 260 Ohm podczas podawania impulsu.

Napad EEG trwał 48 sekund. Maksymalna amplituda napadu została osiągnięta w 31-wszej sekundzie z amplitudą międzynapadową wynoszącą 264 µV, maksymalną ciągłą mocą 77841 µV2 i indeksem średniej energii napadu 72µV2, co świadczy o wysokiej intensywności napadu.

Maksymalna międzypółkulowa koherencja została osiągnięta w 33-ciej sekundzie i była zgodna z maksymalną amplitudą napadu w 31-wszej sekundzie. Maksymalna ciągła koherencja o wartości 95% ilustruje równoczesny udział obydwu półkul w napadzie. Nagły spadek amplitudy napadu EEG do 10 µV ponapadowo wywołał wysoką wartość wskaźnika Postictal Suppression na poziomie 96%. Analiza spektrum mocy nie była uruchomiona.

Podsumowując, wydruk ilustruje synchroniczny, intensywny, dobrze wywołany i uśredniony zapis napadu EEG z mocną fazą międzynapadową, wyraźnym stłumieniem ponapadowym i znaczną reakcją tachykardii, wywołaną przez napad o spodziewanej wysokiej efektywności klinicznej (Abrams, 2002).

 

Przeczytaj artykuły:


Dawkowanie EW metodą Benchmark (tekst angielski „ECT Dosing by Benchmark Method”)


Próg napadu w terapii elektrowstrząsowej: skuteczność harmonogramów miareczkowania w porównywanych aparatach EW (tekst angielski „Seizure Threshold in ElectroconvulsiveTherapy: Effect of Instrument Titration Schedule”)